Zarząd klubu MKS Piaseczno informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 26 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 19.00 w drugim terminie w biurze klubu w budynku GOSiR-u przy ulicy 1 Maja 16.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza

2. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad

3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok

7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok

8. Dyskusja i ewentualne wnioski

9. Odczytanie i głosowanie nad zaproponowanymi uchwałami i wnioskami

10. Zakończenie zebrania

 

MKS na Facebooku

 

SPONSORZY

 IMG 5482

SPONSOR TECHNICZNY                                                                       

logo VITASPORT

PARTNERZY

                             

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction